bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021

Ngày 02/4, Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2021, ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở cùng toàn thể đảng viên đảng bộ cơ sở tham dự.

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở trao giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Trong năm 2020, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền, vận động đảng viên và quần chúng giữ vững bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu đi đầu trong công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ và các phong trào tại địa phương nơi cư trú.Đặc biệt, thực hiện tốt công tác truyên truyền phòng, chống dịch covid-19; thực hiện tốt công tác định hướng dư luận, phản bác các thông tin không chính xác liên quan đến tình hình dịch bệnh, không chia sẻ các thông tin thiếu chính xác về dịch bệnh trên mạng xã hội và cài đặt ứng dụng Bluezone. Tổ chức học tập Nghị quyết, quy định của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong năm 2020, Đảng bộ đã kết nạp 03 đảng viên mới; đảng viên dự bị 02 đồng chí; công nhận, chuyển đảng chính thức cho 04 đồng chí; tiếp nhận 02 đồng chí nâng tổng số đảng viên Đảng bộ 57 đảng viên (54 đảng viên chính thức, 03 dự bị). Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập 02 đoàn kiểm tra, 02 đoàn giám sát (Đảng ủy 01 cuộc kiểm tra, 01 cuộc giám sát) tại các chi bộ trực thuộc, đồng thời đẩy mạnh giám sát hoạt động, sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ đảng viên các tổ chức đảng, đảng viên theo quy định của Đảng.
Năm 2020, Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 5/5 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, 08 đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

H.Hải- Ảnh Q.Cử


Bài viết liên quan