bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022

Ngày 19/01, Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy cơ sở cùng toàn thể đảng viên đảng bộ cơ sở tham dự hội nghị.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh

Năm 2021, Đảng uỷ đã lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”… với 29 lớp có 100% cán bộ, đảng viên tham dự. Đẩy mạnh tuyên truyền đến đảng viên chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu đi đầu trong công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ và các phong trào tại địa phương nơi cư trú. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác truyên truyền phòng, chống dịch covid-19; thực hiện tốt công tác định hướng dư luận, phản bác các thông tin không chính xác liên quan đến tình hình dịch bệnh, không chia sẻ các thông tin thiếu chính xác về dịch bệnh trên mạng xã hội và cài đặt ứng dụng Bluezone trong CNVCLĐ.

Trong năm, Đảng bộ đã thành lập mới 01 chi bộ, chi bộ Cơ quan Công đoàn các Khu công nghiệp với 5 đảng viên; nâng tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy là 06 chi bộ với 66 đảng viên, trong đó chính thức là 61 đồng chí và 05 đồng chí là đảng viên dự bị; bầu bổ sung 01 đồng chí BCH, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và thực hiện việc bổ nhiệm, luân chuyển, điều động 08 cán bộ theo kế hoạch; Quan tâm và cử cán bộ, đảng viên tham dự các lớp tập huấn, tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết do Đảng ủy cấp trên tổ chức. Trong năm đảng bộ đã kết nạp 03 đảng viên mới; công nhận, chuyển đảng chính thức cho 02 đồng chí; tiếp nhận 10 đồng chí; chuyển đảng cho 04 đồng chí. Đảng ủy đã ra quyết định tổ chức kiểm tra 02 chi bộ trực thuộc, đồng thời thường xuyên thực hiện công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và của tổ chức đảng. Các chi ủy, chị bộ trực thuộc tiến hành tổ chức kiểm tra đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 10 đảng viên và giám sát 07 đảng viên. Thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảng ủy vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng ủng hộ 7,8 triệu đồng, xây dựng nông thôn mới tại Chi bộ ấp Phước Tân 1, Đảng ủy xã Tân Hưng, TP Bà Rịa.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; có 5/6 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, (01 chi bộ mới thành lập nên không đáng giá xếp loại), 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; 54 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (12 đảng viên không đủ thời gian xếp loại) 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đoàn viênCBCC,LĐ; tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 16/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ Đảng, chi bộ, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phấn đấu năm 2022 có 50% số chi bộ được Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra, giám sát; có biện pháp dự phòng phù hợp để các cuộc kiểm tra của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy được tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra; Tiếp tục thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Với các chỉ tiêu phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong năm 2022; 100% đảng viên đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; phấn đấu 100% các chi bộ trực thuộc và 95% cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; 100% chi bộ có ít nhất 04 kỳ sinh hoạt chuyên đề; phấn đấu giới thiệu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho ít nhất 10 quần chúng ưu tú, kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới; phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; toàn đảng bộ có 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% các đoàn thể trong đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hội nghị cũng đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy LĐLĐ tỉnh vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra của đảng.

H.Hải – Ảnh T.Thơ


Bài viết liên quan