bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại đa số người lao động đồng thuận, tin tưởng là câu trả lời xác đáng nhất

Việc tặng tiền mặt cho công nhân, người lao động dịp Tết đã được tổ chức Công đoàn thực hiện nhiều năm nay trong chương trình “Tết Sum vầy” và gần đây thêm chương trình “Chợ Tết Công đoàn”.


Bài viết liên quan