bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại hội CĐCS Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh BR-VT

Sáng ngày 25/02/2023 CĐCS Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh BR -VT tổ chức  Đại hội toàn thể CĐCS lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, đây là đơn vị được Công đoàn ngành Y tế lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.

Về dự Đại hội, về phía Liên đoàn Lao động tỉnh có đồng chí Phạm Vũ Thanh Quốc – UVBTV – Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch CĐN Y tế và 59 đại biểu của 23 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành.

Bệnh viện Y học Cổ truyền là đơn vị tuyến tỉnh, có vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động có trình độ chuyên môn cao, lao động sáng tạo, tiếp thu nhanh, vận dụng tốt những tiến bộ khoa học vào thực tiễn, góp phần đáng kể cho sự phát triển của bệnh viện, phát triển ngành y tế tỉnh BR-VT.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Y học Cổ truyền đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nổi bật là: Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đẩy mạnh các hoạt động công đoàn với nhiều nội dung, hình thức phù hợp đạt nhiều kết quả cụ thể.trong nhiệm kỳ vừa qua CĐCS luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận giấy khen Công đoàn ngành, Bằng Khen LĐLĐ tỉnh. không ngừng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Tại Đại hội đã bầu 07 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành CĐCS khoá II, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới, Dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã kêu gọi  đoàn viên công đoàn thực hiện tốt việc nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đáp ứng sự mong đợi và hy vọng của cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh BR-VT. Đồng thời, tiếp tục  tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn ngành Y tế và Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT.

Tin bài: Nguyễn Thị Hà – CĐN Y tế


Bài viết liên quan