bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại hội CĐCS Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BR-VT

Sáng ngày 20/3/2023 CĐCS Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức đại hội toàn thể CĐCS lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về tham dự Đại hội, có đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, đồng chí Tiêu Văn Linh – Bí thư chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thao – Chủ tịch công đoàn cơ sở đã báo cáo hoạt động của ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. BCH Công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Chi ủy, chính quyền thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết; tiếp nhận và tổ chức trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐCS luôn được công nhận Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh được nhận giấy khen Công đoàn ngành, Bằng Khen LĐLĐ tỉnh, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thao – Chủ tịch CĐCS báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017-2023

Tại Đại hội đã bầu 03 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành CĐCS khoá III, nhiệm kỳ 2023 – 2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn cơ sở lần thứ III nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã đề ra.

CĐCS Chi cục ATVSTP


Bài viết liên quan