bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại hội CĐCS Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 12/4/2023, CĐCS cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Đại hội CĐCS Cơ quan lần thứ XI nhiệm kỳ 2023- 2028, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên, người lao động Cơ quan LĐLĐ tỉnh triệu tập tham dự Đại hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình đại hội

Trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành CĐCS tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ X, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, cụ thể, phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên đi tham quan Du lịch tại các tỉnh Miền Tây, Đà Lạt… Tặng quà cho đoàn viên con gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Phối hợp với chính quyền tặng quà cho đoàn viên nhân dịp tết Trung thu, Quốc khánh 2/9; cử 13 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện; Ban Chấp hành CĐCS luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCC,LĐ nhất là trong các dịp Lễ, Tết. Cơ quan và Công đoàn duy trì tặng quà chúc mừng sinh nhật CBCC,LĐ kịp thời thăm hỏi động viên, trợ cấp khi ốm đau hoặc gia đình gặp khó khăn; hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho CBCC,LĐ; vận động đoàn viên, CBCC,LĐ tham gia đóng góp các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”: 20.523.400đ, Quỹ “Vì người nghèo”: 17.778.500đ, Quỹ bảo trợ trẻ em: 10.002.287đ, Quỹ phòng, chống thiên tai: 10.571.152đ, Quỹ “Mái ấm Công đoàn”: 12.67.000đ, ủng ng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19: 20.228.270đ; ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho con CNVCLĐ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: 11.140.000đ; Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh: 12.350.000đ; đồng bào bị bão lụt tại các tỉnh phía Bắc: 9.270.000đ… Đề xuất với CĐ cấp trên trợ cấp quà cho CBCC,LĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Tham gia với Chính quyền trong việc xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến CBCC,LĐ và tổ chức CĐ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị CBCC theo đúng quy định; CĐCS phối hợp với chính quyền phát động các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Phong trào Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; “Phong trào học tập nâng cao trình độ”, “Phong trào thực hành tiết kiệm”… được đoàn viên, CBCC,LĐ nhiệt tình hưởng ứng, kết quả trong năm 2022, 03 tập thể lao động xuất sắc; 02 tập thể lao động tiên tiến; 05 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 27 cá nhân đạt lao động tiên tiến. CĐCS đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen các năm 2017, 2020, 2022 và tặng Cờ năm 2019; Tổng Liên đoàn tặng bằng khen năm 2018, 2021 và tặng Cờ năm 2016.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội của CĐ các cấp; Tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, vận động CBCC,LĐ tham gia các lớp tuyên truyền do cơ quan, Đảng ủy cũng như Chi bộ tổ chức. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức cho đoàn viên tham dự hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết 02-NQ/TW ngày 21/6/2021 của Bộ chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của BCH đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn cải cách hành chính; Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, hàng năm CĐCS phối hợp với Chính quyền và Chi bộ triển khai kế hoạch về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đoàn viên, triển khai cho đoàn viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM toàn khoá 2021-2025. Định kỳ hàng quý phối hợp với tổ đảng phân công đoàn viên thực hiện sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), sinh hoạt chuyên đề về nhiệm vụ chuyên môn. Ngoài ra hàng tháng trong các cuộc họp chi bộ, đoàn viên cũng được nghe thảo luận xung quanh các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia với chính quyền cùng cấp tổ chức cho CBCC,LĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ có 03 cán bộ học Thạc sỹ, 12 cán bộ học Đại học văn bằng 2, có 02 đ/c học lớp đại học phần CĐ, 03 cán bộ học Cao cấp lý luận chính trị, 09 cán bộ học Trung cấp lý luận chính trị, 03 cán bộ học QLNN ngạch chuyên viên cao cấp, 05 cán bộ học QLNN ngạch CVC, 13 cán bộ học QLNN ngạch chuyên viên. Trong nhiệm kỳ qua CĐCS đã tiếp nhận 11 đoàn viên chuyển đến, chuyển sinh hoạt 11 đoàn viên, giảm 01 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ, đến nay tổng số đoàn viên là 35/35 đạt 100%. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được 06 đối tượng và có 06 đ/c được kết nạp vào Đảng.

Ban Chấp hành CĐCS LĐLĐ tỉnh khóa XI ra mắt đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Chi bộ, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đánh giá cao hoạt động CĐCS cơ quan LĐLĐ đã có nhiều hoạt động đổi mới, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động cơ quan, các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt Nghị quyết Đại hội; có thể nói nhiệm kỳ qua, BCH CĐCS cơ quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng đoàn viên, người lao động. Và để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tại cơ sở, trong nhiệm kỳ tới, CĐCS cần đẩy mạnh tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Công đoàn cấp trên; Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn với nhiều hình thức, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh trong đoàn viên, người lao động, từng bước nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 20/NQ-TW ngày 28/11/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và đáp ứng nhu cầu đoàn viên, người lao động, nhu cầu hội nhập hiện nay.

Đại hội bầu BCH CĐCS gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên; đồng chí Trần Văn Liêm, tái đắc cử Chủ tịch CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028.

H.Hải- Ảnh T.Thơ


Bài viết liên quan