bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại hội điểm Công đoàn cơ sở xã Phước Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 28/12, Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Phước Hội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ huyện chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho công đoàn cơ sở các xã, thị trấn, đơn vị, cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, CĐCS xã Phước Hội luôn quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, vị trí công đoàn ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, CĐCS xã thường xuyên phối hợp với cơ quan trong việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; chăm lo tốt đời sống cũng như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên. Hàng năm, BCH công đoàn phối hợp với UBND xã tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy định. Công tác chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên, cán bộ, công chức lao động được quan tâm thực hiện. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho 105 lượt đoàn viên với số tiền gần 55 triệu đồng; tổ chức 3 đợt tham quan du lịch cho đoàn viên cán bộ, công chức; tạo điều kiện cho 63 lượt công đoàn viên vay hơn 1,1 tỷ đồng từ Quỹ trợ vốn của LĐLĐ tỉnh; xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi, qua đó đã hỗ trợ cho 153 lượt công đoàn viên với số tiền 371 triệu đồng. Song song đó, CĐCS xã cũng phát động 11 phong trào thi đua yêu nước, được 100% công đoàn viên hưởng ứng tích cực.  Có 21/44 sáng kiến được công nhận và áp dụng vào thực tiễn đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn được chú trọng.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, CĐCS xã Phước Hội tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dụng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xã Phước Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bầu 02 đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên. Ông Huỳnh Tấn Đại được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch  CĐCS xã.

                                                                                        Bích Hằng


Bài viết liên quan