bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[ĐANG DIỄN RA] Buổi Casting Online tuyển chọn người tham gia chương trình “Giờ thứ 9+”

💞 [ĐANG DIỄN RA] Buổi Casting Online tuyển chọn người tham gia chương trình “Giờ thứ 9+” – Gameshow dành cho CNVCLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Đài truyền hình VTV3 sản xuất (4 đơn vị tham dự: LĐLĐ thị xã Phú Mỹ, LĐLĐ thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Các Khu Công nghiệp, Công đoàn ngành Giáo dục).
🗓 Buổi sáng được tổ chức tại Hội trường Công đoàn các khu Công nghiệp cho 2 đơn vị: LĐLĐ thị xã Phú Mỹ, Công đoàn Các Khu Công nghiệp
🎬Dự kiến lịch phát sóng là ngày 20/8/2023.

Bài viết liên quan