bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[ĐANG DIỄN RA] Đại hội công đoàn thị xã Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – Đại hội điểm khối Huyện, Thị xã, Thành phố


Bài viết liên quan