bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đào tạo an toàn lao động tại Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT

Ngày 30/3/2024, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn “An toàn vệ sinh lao động – PCCN” năm 2024 các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 cho gần 40 người lao động bằng hình thức đào tạo trực tiếp.

Nhằm nâng cao hiểu biết cho người lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, đơn vị đào tạo Công ty TNHH Kỹ thuật An toàn Môi trường Phúc An đã triển khai tập huấn các kiến thức cơ bản nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động theo Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động tại đơn vị.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

 

                                                                                                 MAI HƯƠNG

                                                                                      —CĐCS Công ty UDEC  —


Bài viết liên quan