bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2023

Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Chương trình số 15/CTr-LĐLĐ về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2023”. Chương trình nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyêt Đại hội VI Công đoàn tỉnh. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) về công tác truyền thông Công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”; thúc đẩy sự ủng hộ của các cấp ngành, công đoàn cơ sở (CĐCS) và người sử dụng lao động đối với tổ chức Công đoàn tỉnh BR-VT; Tuyên tuyền quảng bá mạnh mẽ những hoạt động thiết thực vì đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn tỉnh BR-VT; các hoạt động thiết thân, hiệu quả của các cấp công đoàn đáp ứng nguyện vọng hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn tỉnh BR-VT tập trung vào việc sử dụng công nghệ và kỹ thuật truyền thông hiện đại gắn với tổ chức nghiên cứu xây dựng hoạt động trọng tâm, trọng điểm của các cấp công đoàn trong truyền thông. Tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác truyền thông Công đoàn, ưu tiên các hoạt động tạo sự lan tỏa đến đoàn viên, người lao động.

Infographich tuyên truyền Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương năm 2021

Chỉ tiêu đặt ra là hàng năm, LĐLĐ tỉnh BR-VT tổ chức ít nhất 03 chiến dịch truyền thông về các hoạt động lớn của công đoàn tỉnh. Thành lập ít nhất 03 nhóm truyền thông của cán bộ công đoàn trên mạng xã hội (01 facebook (fanfage) Công đoàn tỉnh BR-VT; 02 nhóm zalo). Từ năm 2021, trang fanpage Công đoàn tỉnh BR-VT đăng tải ít nhất 04 thông tin/ngày.Trong vòng 24 giờ, tổ chức hỗ trợ, giải đáp thông tin cho đoàn viên, người lao động gửi yêu cầu qua trang facebook và các trang mạng xã hội. Từ năm 2022 đến năm 2023, tăng gấp đôi số thông tin được cập nhật, giải đáp trên trang facebook Công đoàn tỉnh BR-VT. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, từ năm 2021, thành lập ít nhất 02 nhóm truyền thông trên mạng xã hội (01 facebook và 01 nhóm zalo…) và đăng tải ít nhất 02 thông tin/ngày để phổ biến, tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin của đoàn viên, CNVCLĐ. Hàng năm, có ít nhất 02 lần xây dựng tài liệu định hướng thông tin tuyên truyền cho công đoàn cơ sở; tổ chức ít nhất 02 hoạt động truyền thông trực tiếp cho đoàn viên, người lao động của đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc (có thể lồng ghép trong các hoạt động phong trào của công đoàn cơ sở hoặc các sự kiện của đơn vị, doanh nghiệp). Khuyến khích công đoàn cơ sở có từ 1.000 đoàn viên, người lao động trở lên có trang facebook, nhóm zalo để cập nhật, phổ biến, giải đáp thông tin cho đoàn viên. Phấn đấu mỗi CĐCS có từ 1.000 đoàn viên, người lao động trở lên có ít nhất 01 cán bộ công đoàn có khả năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động.

Đối tượng chương trình truyền thông là các cấp ủy Đảng, chính quyền; Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động; Người sử dụng lao động; Cộng đồng xã hội, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Chương trình truyền thông Công đoàn tỉnh BR-VT sẽ tập trung vào các kênh truyền thông báo chí: Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Lao động, Tạp Chí lao động và Công đoàn, Thông tấn xã Việt Nam tại BR-VT, Website LĐLĐ tỉnh; kênh truyền thông trực tiếp: hệ thống loa truyền thanh, bảng tin, biển báo ngoài trời, tờ rơi, ấn phẩm, băng rôn…; những người có uy tín trong tổ chức công đoàn, trong đoàn viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; báo cáo viên công đoàn; Các sự kiện truyền thông, thông qua các hoạt động như: Chương trình Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam,… Các kênh truyền thông xã hội (facebook, zalo, youtube, email…

Với thông điệp “Đổi mới – Sáng tạo – Hiệu quả trong hoạt động công đoàn”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu định hướng đến năm 2023.

Ngọc Lan


Bài viết liên quan