bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030

HIV/AIDS vẫn đang là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. HIV/AIDS ở nước ta có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Ngày 26/01/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2835-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030, theo đó cần tập trung vào một số nội dung chính sau:

 

Phối hợp với cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 và Kế hoạch số 78-KH/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; thúc đẩy sự tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, hướng đến hoàn thành các mục tiêu được đề ra trong kế hoạch.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; kết hợp giữa tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với thông tin kiến thức và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, các biện pháp giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV.

Đa dạng hóa, đa phương hóa các hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông; chú trọng truyền thông trên mạng xã hội (nhất là nền tảng Facebook, Zalo, Youtube), truyền thông đại chúng, truyền thông qua hệ thống thông tin cơ sở, lồng ghép trong các hoạt động phong trào, tập huấn. Lồng ghép với tuyên truyền bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới, giáo dục sức khỏe sinh sản; giáo dục gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, CNLĐ để biết và thực hiện.

                                                                                        Thu Trang


Bài viết liên quan