bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đoàn viên Công đoàn ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện

Nhiều năm nay, hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường xuyên của các đơn vị ngành Y tế. Phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút nhiều CNVCLĐ là những nhân viên y tế đang ngày đêm chăm sóc người bệnh và luôn sẵn sàng chia sẻ giọt máu đào của mình bất cứ khi nào đủ điều kiện.

Hướng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện đợt 3 trong năm 2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT. Sáng ngày 21/9/2023 Công đoàn ngành Y tế có gần 80 đoàn viên công đoàn từ 23 CĐCS trực thuộc ngành Y tế tham gia hiến máu tình nguyện.

Công đoàn viên  tại CĐCS Bệnh viện Bà Rịa tham gia hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang tính xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam và tinh thần biết sống vì mọi người, vì cộng đồng. Trong những năm qua, Công đoàn ngành luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện, chính ví vậy, hằng năm số lượng đoàn viên đăng ký và tham gia hiến máu tình nguyện ngày càng tăng, góp phần bổ sung lượng máu cần thiết, kịp thời cứu chữa cho người bệnh.

Ảnh, Tin bài: Nguyễn Thị Hà

Công đoàn ngành Y tế


Bài viết liên quan