bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đoàn viên, người lao động tích cực tham gia bình chọn, chia sẻ video clip Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự thi giai đoạn 2 “Cuộc thi sáng tạo video clip tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-TLĐ ngày 23/4/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động”, Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự giai đoạn 2 cuộc thi với bài thuyết trình: Giải pháp thực hiện nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội XIII công đoàn Việt Nam: “Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động”

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên truyền đoàn viên, người lao động thực hiện bình chọn và chia sẻ video dự thi của Liên đoàn Lao động tỉnh trên trang facebook để tính điểm cho phần thi của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mỗi lượt bình chọn (like) sẽ được quy đổi thành 1 điểm, mỗi lượt chia sẻ (share) quy đổi thành 2 điểm.

 

  1. Thời gian bình chọn: từ 08h ngày 13/6/2024 đến 23h ngày 20/6/2024.
  2. Cách thức thực hiện như sau:

👉 Bước 1: nhấp vào link https://binhchondh13congdoan.vn/contest-entries/121

👉 Bước 2: Nhấn bình chọn, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập bằng 1 trong 3 tài khoản: Zalo, facebook, google. Sau khi đăng nhập, đoàn viên, người lao động tiếp tục nhấn vào bình chọn và chia sẻ về trang Facebook.

👉 Bước 3: Tuyên truyền vận động người thân, bạn, gia đình vào bình chọn và chia sẻ.

Thành Thơ


Bài viết liên quan