bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đoàn viên, người lao động tích cực tham gia Chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ là 01 trong 02 địa phương về đích huyện nông thôn mới sớm nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đến nay, bằng sự nỗ lực huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Hiện Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xét, công nhận huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong tháng 12/2023.

LĐLĐ huyện phối hợp UBND huyện tổ chức đối thoại với đoàn viên, NLĐ năm 2023 “Định hướng phát triển kinh tế, xã hội huyện và xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023-2025”

 

Trong quá trình tập trung triển khai, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí có sự tham gia tích cực của các cấp Công đoàn trong huyện, cụ thể đó là:

– Nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được tập trung: Vận động và trao tặng 06 nhà “Mái ấm công đoàn” số tiền 300 triệu đồng. Trao tặng 925 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh ngắn hạn cho các cháu hiếu học có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 462,5 triệu đồng. Tổ chức các chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”; hỗ trợ chăm lo tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn: Thăm tặng quà 2.107 lượt người, số tiền 1.275,32 triệu đồng.

– 100% doanh nghiệp (18/18) có tổ chức công đoàn được hướng dẫn dựng và ban hành thỏa ước lao động tập thể; trong đó có 12 Doanh nghiệp hạng A, có 03 Doanh nghiệp hạng B, có 03 Doanh nghiệp hạng D.

– 100% Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào “Xanh –  Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”, tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa giai đoạn 2023-2027, kết quả có 17 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

– 100% Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua phụ nữ hai giỏi: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, kết quả có 09 tập thể và 07 cá nhân được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

– 100% Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào “Văn hóa, thể thao”, kết quả có 08 tập thể và 03 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Có thể thấy, dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động huyện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được 100% Công đoàn cơ sở (78/78 đơn vị), 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng tích cực; hăn hái thi đua lao động, sản xuất, ổn định việc làm, góp phần tăng thu nhập; xây dựng môi trường làm việc, trụ sở làm việc sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn lao động, tích cực tham gia các hoạt động về xây dựng nông thôn mới tại nơi cư trú do cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể địa phương phát động; đồng thời tuyên truyền vận động gia đình, người thân của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao; gắn nội dung thực hiện xây dựng nông thôn mới với việc xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.

 

Lê Quan


Bài viết liên quan