bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đoàn viên, người lao động tỉnh BR-VT: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đẩy mạnh học tập và làm theo bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất gắn với các phong trào CNVCLĐ và hoạt động tại các cấp công đoàn cơ sở.

Cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh học tập chuyên đề  toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Phát huy hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp công đoàn, CNVCLĐ đã cụ thể hóa, bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chi bộ, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất gắn với các phong trào CNVCLĐ và hoạt động tại các cấp công đoàn cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Đặc biệt trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các cấp công đó đã cụ thể hóa chương trình hành động, phù hợp với thực tiễn hoạt đông công đoàn. Với phương châm “ở đâu có người lao động, ở đó có Công đoàn”, các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về người lao động, hỗ trợ người lao động tại các tuyến đầu chống dịch. Đó là việc tổ chức “Chuyến xe Công đoàn, cùng người lao động vượt khó, phòng chống dịch Covid-19”, các cấp công đoàn vận động tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu (gạo, mỳ, dầu ăn, đường, nước mắm, các loại rau, củ quả, trái cây…) CNVCLĐ tại các khu nhà trọ, người dân khu vực bị phong toả, cách ly và các doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”; vận động trao tặng các thiết bị học trực tuyến cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn không có thiết bị học tập; trao quà, nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền, người sử dụng lao động đẩy mạnh tuyên truyền đến CNVCLĐ về những chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực như: tổ chức hội nghị, tọa đàm, thi hát karaoke chủ đề về  Bác; cuộc thi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh; nói chuyện chuyên đề về Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Bác trong Tháng Công nhân, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 và kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ngày Quốc khánh 2/9… Qua đó, việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp công đoàn, CNVCLĐ ngày càng sâu rộng và thiết thực. Tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách làm việc, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ. Từ đó, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trách nhiệm đối với bản thân, đối với tổ chức.

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022

Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu “làm theo” Bác, gắn với việc thực hiện Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn  Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thaoí về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá X “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến CNVCLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cách mạng, lòng tự hào dân tộc; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong từng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thiết thực, gắn với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn trong chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

H.Hải- Ảnh T.Thơ


Bài viết liên quan