bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hành trình vì một Việt Nam xanh

Ngày 10/04/2024, Ban quản lý Rừng phòng hộ cùng với Tập đoàn TCP, tỉnh đoàn BR-VT tổ chức Chương trình trồng cây “TCP – Hành trình vì một Việt Nam xanh kết hợp trồng làm giàu rừng tự nhiên tại Trung tâm Huấn luyện Biên phòng tỉnh (địa chỉ: ấp Gò Cà, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc)

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Chương trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng và giá trị các hệ sinh thái rừng, phát huy vai trò của rừng và cây xanh đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Duy Bắc, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết, diện tích rừng và đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý hiện nay là 11.060 ha được phân bố trên địa bàn 7 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh với tỷ lệ che phủ đạt 57,6%. Trong đó, rừng phòng hộ tại xã Phước Thuận có tổng diện tích khoảng 912,30 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,74%. Hiện trạng rừng hầu hết là rừng tự nhiên, có trạng thái rừng gỗ tự nhiên lá rộng. “Với tinh thần quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá trong đời sống phát triển kinh tế – xã hội, chúng tôi đang hướng tới mục tiêu nâng cao chức năng phòng hộ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm hiệu ứng nhà kính và phát triển kinh tế rừng, giúp người dân xóa đói giảm nghèo. Ban quản lý sẽ phối hợp tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây giống nhận được từ chương trình này để góp phần thực hiện đúng thông điệp “vì một Việt Nam xanh”,


Bài viết liên quan