bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hiệu quả từ chương trình ký kết giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm Xã hội tỉnh BR-VT

Thực hiện quy chế phối hợp số 1251/QCPH-LĐLĐ-BHXH ngày 17/11/2016 giữa Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra Tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngay sau chương trình được ký kết, hai đơn vị đã triển khai, hướng dẫn đến BHXH địa phương, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Qua 5 năm triển khai thực hiện, hai bên đã có sự phối hợp thực hiện trong công tác tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về các đơn vị nợ BHXH, hướng dẫn CĐCS tăng cường giám sát việc chấp hành quy định về pháp luật BHXH; phối hợp với BHXH cùng cấp tổ chức đoàn giám sát liên ngành việc chấp hành pháp về BHXH, qua đó đôn đốc và kiến nghị đơn vị có phương án giải quyết số tiền nợ BHXH để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi phát sinh các chế độ có liên quan. Qua đó, đã thanh tra, kiểm tra tại 31 đơn vị nợ BHXH với số tiền 2.757.508.169 đồng và trong thời gian thanh tra, kiểm tra có 20/31 đơn vị chấp hành, nộp tiền BHXH với số tiền 1.544.373.058 đồng, đạt tỷ lệ thu nợ 56%. Bên cạnh đó, thực hiện chức năng giám sát của tổ chức Công đoàn theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”, các Công đòan cấp trên đã phối hợp với BHXH và các cơ quan có chức năng tại địa phương tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại 39 doanh nghiệp nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện tốt việc trích nộp bảo hiểm xã hội kịp thời cho người lao động; theo dõi, đôn đốc việc khắc phục việc chậm đóng, nợ đóng tiền BHXH đã được Đoàn giám sát kiến nghị nhằm kịp thời giải quyết các chê độ có liên quan, đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Việc phối hợp trong việc khởi kiện các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Đối với các vụ tranh chấp lao động về BHXH của người lao động ủy quyền cho cán bộ Công đoàn khởi kiện ra Tòa án, cơ quan BHXH đã kịp thời cung cấp số tiền nợ chi tiết của từng người lao động làm cơ sở yêu cầu khởi kiện, các thông tin liên quan của đơn vị sử dụng lao động do cơ quan BHXH quản lý theo yêu cầu của Tòa án và phục vụ công tác tham gia tố tụng tại Tòa án. Trong thời gian qua, các vụ việc tranh chấp về BHXH giữa người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, ngưng hoạt động trên địa bàn tỉnh; hai cơ quan đã phối hợp hỗ trợ kịp thời cho người lao động thực hiện các hồ sơ, thủ tục khởi kiện ra Tòa án. BHXH tỉnh đã cung cấp chi tiết nợ BHXH, BHYT, BHTN của 2.729 NLĐ thuộc 05 đơn vị (Công ty TNHH Metacor Việt Nam, Công ty TNHH Gạch men Mỹ Đức; Công ty TNHH Đóng tàu & Cơ khí hàng hải sài Gòn; Công ty TNHH Quatron; Công ty TNHH Vật liệu cách nhiệt) với tổng số tiền nợ 83.565.514.945 đồng để LĐLĐ tỉnh hướng dẫn người lao động làm đơn khởi kiện theo quy định. LĐLĐ tỉnh hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ khởi kiện tại Tòa án và đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng tại Tòa án nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đồng thời theo dõi và hướng dẫn người lao động làm đơn đề nghị thi hành án sau khi có Bản án của Tòa án; qua khởi kiện đã thu được 51.999.215.330 đồng.

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua đã đạt được kết quả cao; Công tác phối hợp thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, giám sát về việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN giữa các Công đoàn cấp trên với BHXH các cấp và cơ quan chức năng liên quan cũng đã góp phần đôn đốc người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp có phương án thanh toán dứt điểm số tiền nợ đóng nhiều, kéo dài tạo thuận lợi cho việc giải quyết chi trả các chế độ có liên quan, đảm bảo quyền lợi của người lao, hạn chế tình trạng xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng về BHXH của người lao động. Các Công đoàn cấp trên đã tích cực và chủ động trong công tác phối hợp với cơ quan BHXH địa phương, xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, ngành; Công tác phối hợp cung cấp thông tin đơn vị sử dụng lao động chuẩn bị khởi kiện do tổ chức Công đoàn đề nghị được BHXH tỉnh kịp thời kiểm tra đối chiếu, cập nhật tình hình nợ và cung cấp trong việc chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thu thập chứng cứ bổ sung hồ sơ khởi kiện… nhằm đảm bảo thụ lý, xét xử đúng quy trình, thủ tục. Tuy nhiên, công tác phối hợp vẫn gặp khó khăn do công tác phối hợp thanh tra chuyên ngành đóng BHXH chưa được thực hiện thường xuyên; một số vụ khởi kiện tranh chấp lao động cá nhân đã có Bản án của Tòa án tuyên buộc doanh nghiệp phải đóng các khoản BHXH vào quỹ BHXH nhưng doanh nghiệp không còn tài sản để thi hành án hoặc đã chuyển nhượng chủ sở hữu nên cơ quan BHXH vẫn chưa thu hồi được khoản nợ BHXH và quyền lợi của NLĐ vẫn không được giải quyết đã làm giảm sút lòng tin của người lao động vào các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có liên quan. Trong thời gian tới, sẽ tăng cường phối hợp trong quá trình kiểm tra, gắn với việc kiểm tra xác định dấu hiệu vi phạm về trích nộp BHXH yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật; Tích cực phối hợp tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, pháp luật BHXH, Luật công đoàn; Tăng cường mối quan hệ giữa các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với các cơ quan BHXH tại các địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ, phối hợp trao đổi thông tin trong các vụ việc tranh chấp lao động, tranh chấp BHXH tại Tòa án.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan