bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoạt động chăm lo sức khỏe cho công đoàn viên CĐCS Công ty TNHH Thủy Sản công nghệ cao, chi nhánh 1-2 tại Vũng Tàu

Nhằm thực hiện công tác chăm sóc, theo dõi và quản lý sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và thực hiện đúng trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động.

Ngày 12/06/2023, Công ty TNHH Thủy sản công nghệ cao chi nhánh 1-2 tại Vũng Tàu, phối hợp với Phòng khám đa khoa Ái Nghĩa đã tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho đoàn viên, CNV lao động. Đây là hoạt động hết sức thiết thực và được công ty tổ chức thường niên. Đoàn viên, CNVCLĐ sẽ được tham gia gói khám miễn phí tại phòng khám với 7 nội dung, trị giá khám miễn phí cho 1 người là 510 -750 nghìn đồng (với . Chương trình khám sức khỏe miễn phí được đoàn viên, CNVCLĐ trong công ty đánh giá cao.

 Đây là một trong những hoạt động thiết thực của công ty trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên và người lao động yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất.

                      Hoàng Thị Quỳnh Châu. SĐT 0972423841


Bài viết liên quan