bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hoạt động kiểm tra Công đoàn cơ sở 6 tháng đầu năm 20212 trên địa bàn huyện Đất Đỏ

Thực hiện Chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện năm 2022, từ ngày 26/4 đến ngày 06/5/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Văn Lai – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cùng các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn tại 06 công đoàn cơ sở và giám sát 03 tập thể, 03 cá nhân tại các CĐCS khối trường học năm học 2021-2022.

 

Tại các đơn vị kiểm tra, Đoàn đã được nghe đại diện công đoàn cơ sở báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2021 – 2022; Việc thu, chi, quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2021 và quí 1/2022; báo cáo những thành tích đạt được và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.

Kiểm tra tại CĐCS Trường THCS Phước Thạnh

Qua đó, Đoàn cũng đã tiến hành kiểm tra việc lưu giữ các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động tại đơn vị như: các Quy chế; hồ sơ Hội nghị CBCC,VC; hồ sơ Thi đua khen thưởng; chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2022 của BCH, UBKT; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn…

Qua kiểm tra, nhìn chung các công đoàn cơ sở chấp hành tốt việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của BCH, UBKT và chương trình hoạt động của Ban Chấp hành, UBKT; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác phát triển đoàn viên, việc thăm hỏi đoàn viên, công tác chăm lo cho đoàn viên được kịp thời, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai các văn bản cấp trên đảm bảo kịp thời. Các hồ sơ sổ sách, công văn đến, đi lưu trữ đầy đủ, rõ ràng; thực hiện tốt công tác thu chi sử dụng tài chính công đoàn.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành CĐCS và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị BCH CĐCS trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên đặc biệt là các chương trình phúc lợi. Tích cực tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được giao lưu, học hỏi gắn kết lẫn nhau, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

                                                                                                                                       Bích Hằng


Bài viết liên quan