bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội Khuyến học; Đảng ủy khối CQ và DN; LĐLĐ; Tỉnh Đoàn; Hội LHPN; Sở LĐTB&XH; Hội ND; Hội CTĐ; Hội NCT tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 – 2030

Chiều ngày 8/9, Hội Khuyến học; Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Liên đoàn Lao động; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Sở Lao động Thương binh và Xã Hội; Hội Nông dân; Hội Chữ thập đỏ; Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức lễ Ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023- 2030, ông Lương Đức Đích, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; ông Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Thôi Đại Việt, Phó Bí Thư Tỉnh đoàn; bà Lê Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp; Sở Lao động Thương binh và Xã Hội; Hội Nông dân; Hội Người cao tuổi tỉnh và các cán bộ chuyên trách 9 đơn vị tham gia chương trình.

 

Các đơn vị ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023- 2030

Với chương trình ký kết, 9 đơn vị sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ý thức tự học, tự nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội; Phối hợp với xây dựng các mô hình học tập như: Công dân học tập; gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng học tập…  Xây dựng các tổ chức khuyến học và vận động xây dựng “Quỹ khuyến học, khuyến tài” tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị để động viên cán bộ, đảng viên, người lao động cùng nhau học tập, xây dựng “công dân học tập”, “gia đình học tập”, “đơn vị học tập”. Phấn đấu: 100% các cơ quan, đơn vị thành lập Ban Khuyến học, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký “Công dân học tập”, 100% gia đình cán bộ, đảng viên đăng kí “Gia đình học tập”, xây dựng Quỹ khuyến học; động viên, khen thưởng kịp thời đối với hội viên, đoàn viên có thành tích học tập tốt, phối hợp tổ chức bình xét tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động khuyến học, khuyến tài; Phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và đưa nội dung khuyến học là nội dung sinh hoạt chuyên đề, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực tư học, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, về học tập suốt đời; Phát động phong trào thi đua, tổ chức cuộc vận động để thúc đẩy học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, công dân học tập gắn kết với phong trào xây dựng cộng đồng học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, năng động sáng tạo, có sáng kiến khoa học, kỹ thuật đã và đang áp dụng được áp dụng trong thực tiễn, mang lại hiệu quả cao, những doanh nhân kinh doanh giỏi, tự học thành tài. Triển khai giải thưởng “Nhân tài Đất Việt”; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, các mô hình học tập…

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, sở ngành, đoàn thể, Hội cấp tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh trong việc đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030” của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua đó, xây dựng các mô hình học tập, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, sở ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; Hưởng ứng Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 10/6/2023.

H.Hải


Bài viết liên quan