bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung Chủ tịch LĐLĐ huyện Đất Đỏ

Ngày 06/10/2021, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ đã tổ chức Hội nghị bầu cử bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (kéo dài nhiệm kỳ 2015-2022). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Quốc – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch ủy ban MTTQVN huyện – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng – Phó Trưởng Ban Tổ chức Nội vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện.

Đồng chí Tạ Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Chủ tịch LĐLĐ huyện

Tại Hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát biểu chỉ đạo ghi nhận những kết quả đạt được về phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện trong thời gian qua, quán triệt công tác bầu cử bổ sung phải đảm bảo tính dân chủ, đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua đó, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã thảo luận và tiến hành bầu cử bổ sung đảm bảo đúng nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kết quả, đồng chí Huỳnh Văn Phi, cán bộ chuyên trách LĐLĐ huyện trúng cử BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (kéo dài nhiệm kỳ 2015-2022) với số phiếu 11/11, đạt tỷ lệ 100%./.

Bích Hằng


Bài viết liên quan