bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị cán bộ, công chức phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu năm 2024

Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngày 16/01/2023, Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Tham gia Hội nghị có đầy đủ cán bộ, công chức Phòng Nội vụ.

Thông qua Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Nội vụ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; đồng chí Đặng Quang Vinh – Chủ tịch Công đoàn, Phó Phòng Nội vụ báo cáo kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan năm 2023; Ngoài ra, Hội nghị cũng thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; Báo cáo Công khai tài chính cơ quan và tài chính Công đoàn; Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Phòng Nội vụ…

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, công chức Phòng Nội vụ đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm về thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao. Tại Hội nghị đã đánh giá tuyên dương những kết quả đạt được trong công tác nội vụ năm 2023, đồng thời rút ra những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại. Từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp trong năm tiếp theo.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đặng Quang Vinh – Chủ tịch Công đoàn Phòng Nội vụ biểu dương thành tích của tập thể Phòng đã đạt được trong năm qua, khen thưởng thành viên Công đoàn Phòng Nội vụ đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023 và cùng ký giao ước thi đua giữa Trưởng Phòng Nội vụ với Chủ tịch Công đoàn thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể Phòng Nội vụ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Nội vụ đề nghị toàn thể công chức trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.

 

Tên tác giả: Trần Thị Ái Thơ


Bài viết liên quan