bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị Cán bộ công chức Sở Du lịch năm 2023

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường Sở Du lịch, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Du lịch đã phối hợp cơ quan Sở tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Hàng – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Sở Du lịch; Bà Trần Thị Thu Hiền- Phó Bí thư Chi bộ- Phó Giám đốc Sở- Chủ tịch công đoàn; Ông Đỗ Phước Trung – Chi ủy viên – Phó Giám đốc Sở và Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở cùng toàn thể CBCC Sở.

Tại Hội nghị, toàn thể CBCC đã đóng góp ý kiến và thông qua các dự thảo các báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan Sở Du lịch; báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2022; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Du lịch năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2023; báo cáo công khai tài chính của Sở Du lịch năm 2022; dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023.

Tại Hội nghị đã có 16 lượt ý kiến về các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; ý kiến điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ Sở Du lịch; ý kiến đối với chế độ cho cán bộ công chức nữ…Hội nghị cũng đã thống nhất điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Du lịch đối với quy định chi trả tăng thu nhập cho CBCC. Ban chấp hành Công đoàn và Cơ quan Sở Du lịch đã công bố các Quyết định khen thưởng và phát động thi đua năm 2023. Lãnh đạo Văn phòng Sở, Thanh tra Sở và Phòng Quản lý và Phát triển Du lịch đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Ảnh: Bà Trần Thị Thu Hiền – Chủ tịch Công đoàn trao Giấy khen CĐXS năm 2022

 

Hội nghị CBCC Sở Du lịch năm 2023 là cơ hội để CBCC, người lao động, đoàn viên công đoàn bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng và đóng góp xây dựng cơ quan, công đoàn Sở ngày một vững mạnh, đoàn kết. Hội nghị cũng là cơ hội để Tập thể Lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành Công đoàn lắng nghe, ghi nhận những ý kiến, tâm tư nguyện vọng để đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất trong công tác quản lý, điều hành chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công đoàn năm 2023.

                                                                                                          Nhật Lệ


Bài viết liên quan