bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị giao ban Công đoàn viên chức tỉnh BR-VT với Công đoàn cơ sở quý II năm 2023

Ngày 20/3/2023, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị giao ban Công đoàn cơ sở quý II năm 2023. Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và các đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh; các đoàn viên CĐ phụ trách công tác viết tin, bài hoạt động Công đoàn cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã phổ biến và hướng dẫn về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ Đại hội công đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; hướng dẫn tập huấn viết tin, bài đăng lên trang Fanpage của Công đoàn Viên chức tỉnh và Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hướng dẫn đại biểu cách tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ Đại hội công đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trên điện thoại di động.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai, hướng dẫn cụ thể Bảng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở năm 2023. Bảng tiêu chí gồm có 4 nhóm tiêu chí đánh giá: (1) Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát; (2) Xây dựng tổ chức công đoàn; (3) Công tác tuyên truyền và các hoạt động khác; (4) Nhóm tiêu chí cộng điểm.

Theo đó, bên cạnh những tiêu chí đã áp dụng từ nhiều năm qua, năm 2023 Công đoàn Viên chức tỉnh đã bổ sung thêm một số tiêu chí mới như: Ban Nữ công quần chúng sử dụng công nghệ thông tin kết nối với lao động nữ thông qua các nền tảng mạng xã hội; 100% CBCCVC, NLĐ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của CĐ, tuyên truyền ĐH Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VII CĐ tỉnh; Có ít nhất 01 tin, bài được đăng trên website LĐLĐ tỉnh, trang Fanpage Công đoàn tỉnh; Phối hợp với người đứng đầu đơn vị sơ kết phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; Triển khai và vận động CBCCVC tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2022 -2023…

Nguyễn Hằng

CĐCS VP UBND tỉnh


Bài viết liên quan