bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị góp ý tiêu chuẩn đánh giá xếp loại công đoàn các cấp năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp. Ngày 21 tháng 2 năm 2022 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý tiêu chuẩn góp ý tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh với sự tham gia của các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là đại diện lãnh đạo các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

                  Ông Huỳnh Sơn Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chủ trì Hội nghị

Đây là hoạt động đình kỳ hàng năm của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm cụ thể hoá các nội dung hoạt động chính, đồng thời lấy ý kiến cũng như thống nhất việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra của các cấp công đoàn và là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp trong năm 2022.

Hương Bùi


Bài viết liên quan