bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị Ký kết giao ước thi đua khối các tổ chức chính trị xã hội

Ngày 25/5/2023 , tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối các tổ chức chính trị – xã hội do cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh làm khối trưởng.

Đến tham dự Hội nghị có Đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Đồng chí Lê Văn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (Khối trưởng) chủ trì hội nghị và đại diện 05 đơn vị thành viên gồm: Hội Cựu chiến binh tỉnh (Khối phó), Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


Hình ảnh: Đồng chí Lê Văn Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (Khối trưởng) phát biểu khai mạc hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Châu Trinh – Phó CT LĐLĐ tỉnh thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Khối thi đua; Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua; Giao ước thi đua năm 2023. Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo nêu trên, đồng thời có một số ý kiến đối với công tác triển khai kế hoạch qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thi đua của khối các tổ chức chính trị – xã hội.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Châu Trinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thông qua các nội dung trao đổi, thảo luận tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên trong khối, đồng chí Đoàn Minh Hải – Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã trao đổi, góp ý một số nội dung cần phải khắc phục và triển khai trong thời gian tới.

Hình ảnh: đồng chí Võ Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh (Khối phó) phát biểu, góp ý tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đồng chí Lê Văn Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, đánh giá cao sự thống nhất trong công tác thi đua của khối, đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Khối chủ động, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 mà UBND tỉnh đã đề ra.

Hình ảnh: Đồng chí Lê Văn Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (Khối trưởng) tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các tổ chức chính trị – xã hội đã thống nhất, ký kết Giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung đã nêu tại Giao ước thi đua.

Hình ảnh: Các đồng chí trong Khối Thi đua các Tổ chức chính trị – xã hội tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2023.

Một số hình ảnh khác tại hội nghị:

Duy Thông

 

 


Bài viết liên quan