bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2024

Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC cơ quan LĐLĐ tỉnh năm 2024 được tổ chức vào lúc 14h00 phút ngày 28/6/2024 tại hội trường cơ quan LĐLĐ tỉnh. Tham dự Hội nghị có 22 cán bộ công chức và người lao động cơ quan.

(CBCC,người lao động cơ quan thực hiện nghi thức chào cờ)

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của cơ quan; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức 6 tháng đầu năm 2024; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân 6 tháng đầu năm 2024; báo cáo hoạt động CĐCS 6 tháng đầu năm 2024.

Tại Hội nghị, CBCC, người lao động cơ quan đã đưa ta ý kiến đóng góp với lãnh đạo cơ quan. Hai bên đã thảo luận, trao đổi, thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo cho CBCC, người lao động hoạt động, đi công tác đạt hiệu quả cao.

Sau một buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, công khai, Hội nghị đã thảo luận các báo cáo và nhất trí thông qua nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm 2024; trách nhiệm của chính quyền, công đoàn và CBCC, người lao động cơ quan.

Kết thúc Hội nghị, có 100% CBCC, người lao động tham dự đã biểu quyết thống nhất nội dung Nghị quyết sơ kết Hội nghị CBCC năm 2024.

                                 H.Anh


Bài viết liên quan