bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn

Ngày 25/3/2024 tại Thành phố Vũng Tàu, LĐLĐ tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn. Ông Nguyễn Minh Dũng, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn và Bà Lê Bích Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng liên đoàn là Báo cáo viên của lớp tập huấn.

(Ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ nhiệm UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam – Báo cáo viên)

Đối tượng tham dự lớp tập huấn là các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Qua chương trình tập huấn, học viên đã được Báo cáo viên cung cấp thông tin về nội dung, quy trình kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý tài chính công đoàn; làm rõ hơn các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của UBKT công đoàn quy định trong Điểu lệ Công đoàn Việt Nam.

(Quang cảnh Hội nghị)

Công tác tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với ủy viên UKT công đoàn cùng cấp và cấp dưới là một trong những nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và phương pháp cho các cán bộ lần đầu tham gia vào UBKT công đoàn, đặc biệt sau Đại hội công đoàn, nhân sự UBKT công đoàn các cấp có nhiều thay đổi. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển

                                                                                            H.Anh


Bài viết liên quan