bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của khối thi đua các tổ chức chính trị – xã hội

Ngày 22/01/2024, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội.

Đến tham dự Hội nghị có Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (Khối trưởng) chủ trì hội nghị và đại diện 05 đơn vị thành viên gồm: Hội Cựu chiến binh tỉnh (Khối phó), Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.


Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Châu Trinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (Khối trưởng) và Đ/c Võ Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh (Khối phó) chủ trì, điều hành hội nghị.

Tại Hội nghị, Đ/c Võ Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã thông qua nội dung báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2023 của Khối Thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội tỉnh. Sau phần báo cáo là nội dung góp ý của các đơn vị thành viên. Theo đó, 100% các đơn vị đều cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo.

Cũng tại hội nghị các thành viên khối đã tổ chức bình chọn, suy tôn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua năm 2023. Đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đề nghị tặng Danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh và Cờ Thi đua của Chính phủ. Kết quả, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận được 06/06 phiếu tín nhiệm, đạt tỷ lệ 100% phiếu tín nhiệm đề nghị Tặng Danh hiệu Cờ Thi đua của UBND tỉnh và 100% phiếu tín nhiệm đề nghị UBND tỉnh xét, trình cấp thẩm quyền tặng Danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ. Các đơn vị thành viên còn lại đều đảm bảo tiêu chuẩn đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

Kết thúc Phần Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2023, các đơn vị thành viên đã tiến hành bầu chọn đơn vị Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội năm 2024, theo đó các đơn vị thống nhất bầu chọn các đơn vị: Hội Cựu Chiến binh tỉnh nhận nhiệm vụ Khối trưởng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là Khối phó của năm 2024.

Hình ảnh: Đồng chí Nguyễn Châu Trinh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Đồng chí Phạm Thu Hường – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa ra mắt đơn vị Khối trưởng và Khối phó của Khối Thi đua các Tổ chức Chính trị – Xã hội năm 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh thông qua Dự thảo Giao ước thi đua năm 2024. Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị đã tiến hành thảo luận, cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo nêu trên. Đồng chí Võ Văn Nam đánh giá cao sự thống nhất trong công tác thi đua của khối, đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Khối chủ động, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 mà UBND tỉnh đã đề ra.

 

Hình ảnh: Đồng chí Võ Văn Nam – Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh (Khối trưởng) thông qua dự thảo Giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các tổ chức chính trị – xã hội đã thống nhất, ký kết Giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung đã nêu tại Giao ước thi đua.

Hình ảnh: Các đồng chí trong Khối Thi đua các Tổ chức chính trị – xã hội tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024 với sự chứng kiến của đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

DUY THÔNG


Bài viết liên quan