bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các cơ quan khối Đảng huyện Côn Đảo

Ngày 19/01/2024, tại Hội trường Huyện ủy, các cơ quan Khối Đảng đã phối hợp với Công đoàn cơ sở Khối Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động Khối Đảng năm 2023. Hội nghị do đồng chí Đỗ Hoài Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Duật – Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy và đồng chí Phan Tiến Hà – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Đảng chủ trì.

Tại Hội nghị, đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm các bên về cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023; Báo cáo tình hình tài chính năm 2023.

 

Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023 được chính quyền, Công đoàn cơ sở và toàn thể CBCC các cơ quan trong khối tích cực thực hiện, do vậy, các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị CBCC hầu hết đều đạt, cụ thể như: 05/05 cơ quan đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 05/05 cơ quan đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa; 05/05 cơ quan đạt chuẩn “An toàn an ninh trật tự”; 100% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; Công đoàn cơ sở Khối Đảng – chính quyền đạt vững mạnh. Từng CBCC đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết thống nhất, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2023 đã đề ra.

Công tác tham mưu, giúp việc và phục vụ quá trình hoạt động lãnh đạo cấp ủy huyện là chức năng, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cơ quan Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các ban Huyện ủy. Đội ngũ CBCC trong các cơ quan Khối Đảng đã nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất trong lĩnh vực được phân công; thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Khen thưởng các tập, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023

Với những kết quả đã đạt được, năm 2023, Khối thi đua Khối Đảng, đoàn thể đã đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện xét, khen thưởng các danh hiệu thi đua đối với các cơ quan Khối Đảng, cụ thể như sau: 05/05 tập thể danh hiệu Lao động tiên tiến; 31 đồng chí danh hiệu Lao động tiên tiến; 07 đồng chí danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể 02 cá nhân.

Tập thể cán bộ, công chức, người lao động Khối Đảng Côn Đảo

 

                                                                  Tin/Ảnh: LĐLĐ huyện Côn Đảo


Bài viết liên quan