bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2021.

gày 15/4/2021 LĐLĐ huyện tổ chức lớp tập huấn triển khai công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn, dự hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Hồng Vân trưởng Ban tổ chức-kiểm tra LĐLĐ tỉnh đồng thời cũng là báo cáo viên hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Linh , PCT LĐLĐ huyện và các đồng chí là cán bộ làm công tác kiểm tra của các CĐCS trực thuộc.

Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2021.

Qua buổi tập huấn giúp cho cán bộ Công đoàn làm công tác kiểm tra Công đoàn trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ , cập nhật kịp thời những thông tin , kiến thức, quy định mới của cấp trên , từ đó triển khai, vận dụng vào thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát ở CĐCS ngày càng đạt hiệu quả.

Hồng Linh


Bài viết liên quan