bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao việt nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Sáng ngày 13/6, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự có đồng chí Huỳnh Kim Sơn-Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, 350 đồng chí là bí thư, phó bí thư trực thuộc Đảng bộ cơ sở khối cơ quan huyện, trường THPT và đảng viên các chi bộ cơ sở khối cơ quan.

 

 

 

Hình ảnh tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, báo cáo viên Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về tác phẩm Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí nhấn mạnh, nội dung tác phẩm là sự chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tác phẩm đã làm sáng tỏ sự hình thành, phát triển của trường phái đối ngoại, ngoại giao “cây tre Việt Nam”; chỉ rõ những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tác phẩm là cuốn cẩm nang giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác đối ngoại, nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại. Đồng thời, tác phẩm góp phần hiệu quả vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch, cơ hội nhằm chống phá mối quan hệ đối ngoại, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm rõ, nhận thức sâu sắc về đường lối đối ngoại của Việt Nam; thành tựu, ý nghĩa lịch sử và vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, những mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng cho công tác đối ngoại trong tình hình mới.

                                                                                                       Vũ Văn


Bài viết liên quan