bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội IV Công đoàn huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2023-2028

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 23/02/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Kế hoạch số 101/KH-LĐLĐ ngày 27/02/2024 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, sáng ngày 20/3/2024 tại Hội trường Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ, 150 đại biểu là Ủy viên BCH LĐLĐ huyện khóa IV, các đồng chí cán bộ chủ chốt, Trưởng Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở trực thuộc về dự Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Minh Quan – Chủ tịch LĐLĐ huyện quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội IV Công đoàn huyện Đất Đỏ, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội; mục tiêu, các khâu đột phá, chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu của nhiệm kỳ; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, đặc biệt là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong hệ thống Công đoàn để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn  tổ chức, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Ngay trong Hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện cũng tuyên truyền nội dung, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, lồng ghép triển khai, gợi ý các đại biểu chia sẻ khó khăn, thuận lợi, đề xuất, kiến nghị của cơ sở về hoạt động Công đoàn, nữ công quần chúng, truyền thông …. Trong thời gian qua, sơ kết quý I và định hướng nhiệm vụ 09 tháng còn lại năm 2024.

Lê Quan


Bài viết liên quan