bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội IV Công đoàn huyện Long Điền nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai Bồi dưỡng, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác CĐCS năm 2024.

Ngày 28/3/2424, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, LĐLĐ huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện mở Hội nghị triển khai NQ Đại  Hội  Công đoàn các cấp, NQ ĐH TLĐ, LĐLĐ tỉnh và triển khai khai Bồi dưỡng, lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác CĐCS năm 2024,có 120 đại biểu là Ủy viên BCH LĐLĐ huyện khóa IV, các đồng chí cán bộ chủ chốt của CĐCS trực thuộc về dự Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Kiều Minh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ huyện và đồng chí Nguyễn Thành Trí , Giảng viên Ban Tuyên giáo huyện quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội VII Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đại hội IV Công đoàn huyện ,những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội; mục tiêu, các khâu đột phá, chỉ tiêu hàng năm, chỉ tiêu của nhiệm kỳ; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chương trình, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); và các nội dung về nghiệp vụ công tác CĐCS năm 2024.

Hội nghị triển khai Nghị Quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

 

                                                                                                                         Hồng Linh


Bài viết liên quan