bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị triển khai nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 29/2, Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự hội nghị có ông Trần Kim Vĩnh Lộc – Chủ tịch LĐLĐ thành phố; các đ/c là Uỷ viên ban chấp hành, Uỷ viên ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa, lãnh đạo các CĐCS, nghiệp đoàn trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Trần Kim Vĩnh Lộc – Chủ tịch LĐLĐ thành phố quán triệt 03 nội dung, gồm: Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong quý I/2024.

 

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, trọng tâm của Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028, đặc biệt là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong hệ thống Công đoàn để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành phố phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn  tổ chức, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

                                                       Tin và bài:  Thanh Tuyền – LĐLĐ thành phố Bà Rịa


Bài viết liên quan