bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị trực tuyến chuyên đề về thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; hướng dẫn đăng ký, công nhận, gắn biển công trình đại hội Công đoàn các cấp và đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngày 05/5/2013, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; hướng dẫn đăng ký, công nhận, gắn biển công trình đại hội Công đoàn các cấp và đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

 

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức, mời đại diện các đơn vị Công đoàn Cấp trên và các Ban chuyên đề tham dự Hội nghị nhằm mục đích nắm bắt các thông tin về tình hình thực hiện các phong trào thi đua trong thời gian qua  đồng thời và tiếp thu các nội dung mới sắp được Tổng Liên đoàn triển khai trong thời gian tới.

Hình ảnh: LĐLĐ tỉnh BR-VT với sự tham dự của đại diện các Ban Chuyên đề và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

Sau khi thông tin về tình hình triển khai “Chương trình 01 triệu sáng kiến, nổ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của các cấp công đoàn trong quá trình thực hiện Chương trình trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục triển khai chương trình một cách xuyên suốt, đồng thời nhấn mạnh: “đây là một trong những phong trào mang ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”.

Hình ảnh: Đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (nguồn: Báo Lao động)

Đối với việc Đăng ký Công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Đồng chí Nguyễn Văn Toản – Phó Chánh văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông tin sơ bộ về tình hình triển khai. Cụ thể, đã có 12 công trình đăng ký gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Trong đó, 01 công trình đã được gắn biển chào mừng. Đồng chí Trần Thanh Hải đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm triển khai rà soát gửi đăng ký về Tổng Liên đoàn, đồng thời theo dõi tiến độ công trình để tổ chức gắn biển. Ngoài ra, cần kịp thời biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình thi công và hoàn thành công trình.

Đối với phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, các cấp công đoàn cần nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện với mục tiêu là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo khí thế thi đua sôi nổi, vận động, cổ vũ đoàn viên công đoàn, người lao động phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực cống hiến, lao động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức tốt hoạt động thi đua lao động sáng tạo; thi đua nâng cao năng lực, trách nhiệm; thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, phương pháp quản lý hiện đại – giải pháp trọng tâm để hưởng ứng phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Duy Thông – CSPL


Bài viết liên quan