bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 tại điểm cầu Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT

Ngày 28/02/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tổ chức và công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Loa động Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khu vực Hà Nội); Đại diện các Ban, Văn phòng Tổng Liên đoàn, toàn thể cán bộ Ban Tổ chức và Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trụ sở 63 LĐLĐ tỉnh, thành phố và trụ sở Công đoàn Cao su Việt Nam.

          Điểm cầu tại Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Dự hội nghị tại điểm cầu Liên đoàn Lao động Bà Rịa – Vũng Tàu có đồng chí Phạm Thu Hường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra của Liên đoàn Lao động tỉnh; Công đoàn Cao su Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Chủ tịch CĐCS các doanh nghiệp có từ 500 đoàn viên trở lên.

Tại Hội nghị, đồng chí Tống Văn Băng – Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn đã báo cáo các nội dụng trọng tâm năm 2024 của công tác tổ chức năm 2024 như: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, công tác cán bộ, chỉ tiêu biên chế…. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn đã báo cáo các nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 như: Kế hoạch kiểm tra, giám sát; chương trình toàn khóa…. Các đồng chí cho biết, sau Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn trong cả nước đang chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các Kế hoạch, Chương trình, Nghị quyết của Đại hội. Qua hội nghị, các đại biểu tham dự cũng nắm vững nhiệm vụ chủ yếu, nội dung trọng tâm; nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động công đoàn.

 

Nguyễn Thị Huế – Ban TC-KT LĐLĐ tỉnh


Bài viết liên quan