bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị Viên chức Người lao động Trường Mầm non Hoa Sữa năm học 2023-2024

Căn cứ công văn số 7670/HD-PGDĐT ngày 07/09/2023 hướng dẫn  Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023- 2024 . Được sự chỉ đạo của Chi bộ trường MN Hoa Sữa, vào lúc 13 giờ 30 phút thứ 7 (16/09/2023),   BGH và BCH Công trường MN Hoa Sữa phối hợp Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024 nhằm kiểm điểm Nghị quyết hội nghị viên chức 2022-2023, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2023-2024.

* Về dự Hội nghị gồm có:

+ Bà: Võ Thị Thanh Tâm: – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng trường MN Hoa Sữa

+ Bà: Phạm Thị Lệ Xuân: – Phó Bí thư chi bộ – Phó Hiệu trưởng chuyên môn trường MN Hoa Sữa

+ Bà: Trần Thị Kim Ngọc: Phó Hiệu trưởng bán trú trường MN Hoa Sữa

+ Bà: Nguyễn Thị Mỹ Linh: Chủ tịch công đoàn trường MN Hoa Sữa

Cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong hội đồng sư phạm trường MN Hoa Sữa

– Hội nghị được tiến hành nghiêm túc theo chương trình đề ra. Trong hội nghị cũng bầu Ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kì mới 2023-2025 với 03 đồng chí:

  1. Hà Thị Thanh Hằng
  2. Bùi Thị Mai Hoa
  3. Dương Thị Yến Nhi

– Hội nghị cũng thảo luận sôi nỗi và thống nhất các vấn đề về nâng lương trước thời hạn, tiêu chuẩn thi đua, về đảm bảo ngày, giờ công, về hỗ trợ, tuyên truyền phụ huynh không dùng tiền mặt…về các quy chế được bổ sung những điểm mới: chi tiêu nội bộ, quy chế dân chế, quy chế làm việc…. Trong không khí phấn khởi Viên chức, người lao động đã dăng kí thi đua và kí cam kết  với nhà trường để thực hiện tốt trong năm học 2023-2024,  BCH công đoàn và lãnh đạo nhà trường cũng kí giao ước thi đua, cùng đoàn kết thực hiện xuất sắc nghị quyết năm học mà nhà trường đã xây dựng. Đưa nhà trường ngày càng phát triển giữ vững danh hiệu trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.


Bài viết liên quan