bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị viên chức, người lao động Trường Tiểu học Ngãi Giao năm học 2023-2024

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, thực hiện Hướng dẫn  số 670-HD/PGDĐT ngày 07/9/2023 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Châu Đức về Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023-2024, ngày 30 tháng 9 năm 2023, Trường Tiểu học Ngãi Giao tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động.

Tham dự Hội nghị có mặt đông đủ 45 viên chức, người lao động của Trường Tiểu học Ngãi Giao. Hội nghị Viên chức, người lao động Trường Tiểu học Ngãi Giao là Hội nghị phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giáo dục. Trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.Thông qua Hội nghị phát động viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương tổ chức. Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi viên chức, người lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Dương – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2022 – 2023 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng – Phó Bí thư chi bộ – Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo dự thảo những quy chế và nội quy của nhà trường rất chi tiết và cụ thể. Viên chức và người lao động trong nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều giải pháp về các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao khả năng sử dụng, ứng dụng CNTT trong dạy học; công tác nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như nâng cao kết quả các hội thi, giao lưu của học sinh. Các tham luận đều mang đến hiệu ứng tích cực trong Hội nghị, mang lại niềm tin, sự phấn khởi trong mỗi thành viên tham dự Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Vân An, thay mặt cho BCH Công đoàn báo cáo kết quả công tác thi đua năm học 2022 – 2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Công Dương – Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể nhà trường đã đạt được trong năm học 2022 – 2023; đồng thời tiếp thu, giải đáp ý kiến và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện năm học 2023 – 2024.

Cũng trong Hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Tú – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học 2022 – 2023, phương hướng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân năm học 2023 – 2024. Bản báo cáo thể hiện rõ tinh thần làm việc trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân và việc thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường rất tốt.

Đồng chí Lê Công Dương phát động thi đua năm học 2023 – 2024 và cùng ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với Chủ tịch công đoàn nhà trường thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận cao của tập thể Hội đồng sư phạm Trường Tiểu học Ngãi Giao.

Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2023 – 2024 của Trường Tiểu học Ngãi Giao đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Trường Tiểu học Ngãi Giao ngày một vững mạnh./.

Bài và ảnh: Phạm Thị Vân An – CTCĐ CS Trường TH Ngãi Giao(Châu Đức)


Bài viết liên quan