bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị Viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Trường Mầm non Sơn Ca huyện Long Điền

Thực hiện công văn số 293/LĐLĐ ngày 27/9/2022 của Liên đoàn lao động Huyện Long Điền về việc phối hợp tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023.

Ngày 22/10/2022 trường mầm non Sơn Ca tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023

Đoàn chủ tịch đã thông qua Kiểm điểm việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2021-2022; Thông qua các nội quy, quy chế …năm học 2022-2023

Hội nghị đã giải đáp thắc mắc, kiến nghị; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023 và khen thưởng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Chúc tập thể trường mầm non Sơn Ca năm học mới thành công.

                                                                                Hồng Linh


Bài viết liên quan