bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội nghị Viên chức và Người Lao động Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2024

Sáng ngày 19/01/2024, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức Hội nghị Viên chức và Người Lao động (VC&NLĐ) năm 2024. Đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện. Hội nghị nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả hoạt động trong năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, VC&NLĐ đã được nghe ông Trần Công Sơn – Giám đốc đơn vị trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, ông Trần Công Sơn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2023 của toàn thể VC&NLĐ  đơn vị. Hoạt động của hệ thống Thư viện được duy trì và phát triển, trong đó có hoạt động nổi bật: công tác thông tin, tuyên truyền, triển lãm sách – báo phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ bạn đọc, tổ chức tốt các cuộc thi, tham mưu tổ chức thành công việc phối hợp đăng cai Liên hoan Cán bộ Thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển Văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam với chủ đề “Việt Nam – Đất nước bên bờ sóng”, các hoạt động xây dựng vốn tài liệu, xử lý tài liệu, công tác phát triển mạng lưới Thư viện cơ sở, biên tập các sản phẩm thông tin, công tác tổ chức quản lý, đào tạo bồi dưỡng, hoạt động Thư viện ngày càng được hiện đại hóa bằng việc phát huy hiệu quả của hệ thống Thư viện điện tử, thực hiện nhiệm vụ Đề án Phát triển Văn hóa đọc và những nhiệm vụ liên quan…. VC&NLĐ trong đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ông Trần Công Sơn – Giám đốc đơn vị trình bày tóm tắt Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, ông Trần Công Sơn cũng đề cập một số điểm còn hạn chế trong hoạt động của đơn vị, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế này. Đặc biệt, ông đã phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong thời gian tới và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đơn vị trong năm 2024; điển hình như ổn định tổ chức bộ máy đơn vị theo vị trí việc làm; chỉnh trang, cải tạo trụ sở Thư viện, đầu tư cơ sở vật chất sau khi Trung tâm Phục vụ Hành chính công trả lại mặt bằng; tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn BR-VT tổ chức các cuộc thi, các hoạt động thông tin tuyên truyền, trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách báo trực quan và đa phương tiện phục vụ nhiệm vụ chính trị; tham gia Liên hoan Cán bộ Thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển Văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại tỉnh Điện Biên; phối hợp tổ chức các nhiệm vụ trong Đề án Phát triển Văn hóa đọc tỉnh BR-VT năm 2024 một cách đồng bộ và rộng rãi.

Hội nghị cũng đã được nghe Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC&NLĐ năm 2023; Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm vụ 2024-2025; Báo cáo Tài chính của đơn vị và Công đoàn Thư viện năm 2023; Báo cáo Tổng kết Thi đua – Khen thưởng năm 2023.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, ý thức trách nhiệm, VC&NLĐ tham dự hội nghị đã thảo luận những nội dung được trình bày. Hội nghị cũng lắng nghe những ý kiến về công tác chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn như phân tích, đánh giá hiệu quả 8 mô hình phát triển Văn hóa đọc tại Thư viện, đổi mới các chương trình – hoạt động, bổ sung nguồn tài nguyên thông tin Thư viện, phục vụ bạn đọc; chế độ, chính sách cho VC&NLĐ,…

Tại Hội nghị, VC&NLĐ cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025. Kết quả Hội nghị bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân mới gồm 03 thành viên:  Ông Nguyễn Anh Thái, bà Đinh Thị Thúy và bà Ngô Thị Lan. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thanh tra Nhân dân trong nhiệm kỳ 2024 – 2025 là giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; việc thực hiện các nội quy, quy chế do cơ quan đề ra; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC&NLĐ…

Năm 2023, Thư viện tỉnh BR-VT nói chung và VC&NLĐ nói riêng đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thư viện tỉnh BR-VT được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen. 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 04 cá nhân được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023; 06 cá nhân được tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT cũng tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 11 cá nhân vì hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị VC&NLĐ năm 2024; ký cam kết giữa Công đoàn với Chính quyền, thống nhất thực hiện những nội dung được trình bày tại Hội nghị…

Hội nghị VC&NLĐ Thư viện tỉnh BR-VT năm 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

Kim Yến
Phòng Công tác Bạn đọc – Thư viện tỉnh BR-VT


Bài viết liên quan