bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hội thi Hòa giải viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

Hội thi Hòa giải viên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023 nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; truyền thông, phổ biến đến đông đảo cán bộ, Nhân dân các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này; là hoạt động thiết thực thượng tôn Pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2023.

Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 01 đội thi, các đội tham dự là đội thi đạt giải cao tại Hội thi cấp huyện hoặc đội thi tiêu biểu, xuất sắc được cấp huyện lựa chọn tham gia Hội thi cấp tỉnh (Cá nhân tham gia là Hòa giải viên được bầu và công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các cá nhân được phép huy động để hỗ trợ các tiết mục dự thi). Đồng thời, cử ít nhất từ 10-15 người cổ động viên tham gia cổ động cho Hội thi.

Với nội dung thi: Các kỹ năng hòa giải của hòa giải viên; Pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013; Quy định pháp luật trong một số lĩnh vực liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở (như dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, nhà ở, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực…).

Hình thức thi: Tổ chức theo đội dưới hình thức sân khấu hóa và thi tập thể theo đội, gồm 03 phần thi bắt buộc: Phần thi giới thiệu: giới thiệu về Tên thành viên,  chủ đề của đội, đặc thù địa phương và tình hình công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương dưới dạng tiểu phẩm hoặc sử dụng hình thức nghệ thuật khác (như: kể chuyện, thơ, ca, hò, vè…) một cách sinh động, hấp dẫn, thể hiện bản sắc văn hóa của địa phương mong muốn khi đến với Hội thi.  Phần thi lý thuyết và xử lý tình huống: gồm 6 câu hỏi trong Bộ câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra (trong đó 05 câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm và 01 câu hỏi tình huống). Phần thi tiểu phẩm: Đội thi dàn dựng và trình diễn tiểu phẩm dưới các hình thức kịch nói, ca kịch hoặc các hình thức nghệ thuật, sân khấu phù hợp khác về một vụ việc thuộc phạm vi được tiến hành hòa giải ở cơ sở đã xảy ra tại địa phương được hòa giải thành và mang lại hiệu quả tích cực.

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi vào ngày 19/8/2023 tại Vũng Tàu Intourco Resort, số 1A Đường Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu. Cơ cấu và giá trị giải thưởng, 01 giải nhất, trị giá, 10.000.000 đồng/giải; 01 giải nhì, trị giá 7.000.000 đồng/giải; 02 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng/giải; 03 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng/giải. Bên cạnh đó còn có 07 giải phụ (01 giải dành cho phần thi Giới thiệu ấn tượng nhất; 01 giải dành cho phần thi Xử lý tình huống xuất sắc nhất; 01 giải dành cho phần thi Tiểu phẩm xuất sắc nhất; 01 giải dành cho Hòa giải viên lớn tuổi nhất; 01 giải dành cho Hòa giải viên là người dân tộc thiểu số lớn tuổi nhất; 01 giải dành cho Hòa giải viên là người dân tộc thiểu số nhỏ tuổi nhất; 01 giải dành cho Đội thi có cổ động viên đông và tích cực nhất, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Đối với tập thể đạt giải thưởng Giải nhất được tặng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo trị giá giải thưởng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi. Đối với tập thể, cá nhân đạt giải thưởng khác được tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi kèm theo trị giá giải thưởng. Các cổ động viên khi tham gia phần giao lưu với khán giả (nếu trả lời đúng, chính xác) sẽ được tặng 01 phần quà của Ban Tổ chức Hội thi.

Hoàng Hải


Bài viết liên quan