bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Căn cứ công văn số 5140/UBND-VP ngày 29/4/2024 về việc triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024; nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong Tháng 6 – Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng công tác gia đình trong tình hình mới, đề cao hệ giá trị gia đình Việt Nam “Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh” và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của gia đình trong xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương; nâng cao chất lượng công tác gia đình trong tình hình mới.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024, với chủ đề Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương”, được diễn ra từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024, các cấp công đoàn tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Theo đó, các cấp công đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động, đặc biệt công nhân lao động trẻ tại các doanh nghiệp, khu nhà trọ về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam; tổ chức hội thảo; hội nghị; nói chuyện chuyên đề; các hoạt động hội thi; trình diễn văn nghệ, thời trang; vẽ tranh, thi thể thao gia đình; xây dựng các băng rôn; pano; thực hiện các sản phẩm truyền thông lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trong sinh hoạt công đoàn. Với các thông điệp truyền thông về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình như: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng; Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách; Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia; Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội; Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững; Phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; Cản trở việc phát hiện, báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm; Bạo lực là nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc ly hôn hiện nay; Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi là hành vi bạo lực gia đình; Bỏ mặc, không chăm sóc là hành vi bạo lực đối với người cao tuổi; Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và sự phát triển toàn diện của trẻ em…

H.Hải


Bài viết liên quan