bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” năm 2023

Ngày 05/9/2023, UBND tỉnh có Công văn số 11844/UBND-VP về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023”.

Ảnh sưu tầm

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023” gắn với kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam tại Việt Nam.

Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp và bảo đảm thiết thực, có hiệu quả, có sức lan tỏa, tính giáo dục cao và phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở và đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

                                                                                        Đoàn Tấn


Bài viết liên quan