bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024

Ngày 21/4/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Công văn số 2154/SNN-NVTH về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.


Ảnh sưu tầm

Nhằm tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên và CNVCLĐ tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024, chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu” với mục đích nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia của CNVCLĐ và gia đình trong việc thúc đẩy thực hiện cấp nước an toàn, bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước, chủ động triển khai các giải pháp cấp nước, thu, trữ nước an toàn để đảm bảo đủ nước sạch cho người dân, nhất là những khu vực chịu ảnh hưởng của nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, hướng tới bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng: từ ngày 29/4/2024 đến ngày 6/5/2024, có thể kéo dài đến ngày Môi trường Thế giới 5/6/2024 và lồng ghép với các sự kiện lớn khác như ngày Môi trường thế giới, ngày lễ 30/4 và 1/5.

Chủ đề và thông điệp

Chủ đề: “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Các thông điệp chính:

– Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường 2024.

– Đảm bảo Nước sạch và Vệ sinh môi trường là xây dựng Nông thôn mới.

– Chủ động cấp, trữ nước an toàn, giải pháp hiệu quả ứng phó nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

– Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả là bạn đã chia sẻ cơ hội cho mọi người.

– Hãy cùng hành động cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh cho cộng đồng.

– Bảo vệ nguồn nước là góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước Quốc gia.

– Bảo vệ công trình cấp nước là quyền và nghĩa vụ của mọi người.

– Nước sạch và vệ sinh là sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của trẻ em.

– Rửa tay bằng xà phòng – hành động đúng – sức khỏe thật.

– Thu gom, xử lý chất thải, rác thải, vì xóm làng Xanh – Sạch – Đẹp.

Đoàn Tấn


Bài viết liên quan