bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

[Infographic] Tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến ngày 09/12/2022


Bài viết liên quan