bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Kết quả tại Đại hội VII Công đoàn thành phố Vũng Tàu và tại Hội nghị Ban Chấp hành khóa VII lần thứ nhất , nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội Công đoàn thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 được diễn ra vào ngày 18/7/2023 tại Hội trường Thành ủy – Số 76 Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu. Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị thuộc thành phố, các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố Bà Rịa, công đoàn ngành, các cơ quan, báo chí trong tỉnh và 274 đại biểu chính thức đại diện cho 18.608 đoàn viên công đoàn.

Đại hội khẳng định: Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Vũng Tàu, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng sự phối hợp có hiệu quả của UBND, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các doanh nghiệp, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố Vũng Tàu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị của thành phố Vũng Tàu. Đội ngũ CNVCLĐ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng đề ra, là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tổ chức Công đoàn thành phố ngày càng xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho người lao động, vai trò và vị thế của Công đoàn ngày được nâng cao. Ban Chấp hành khóa VI đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2028-2023 về chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn thành phố đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 19 đồng chí.

Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu được 40 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VII.

Bà Lê Thị Thanh Bình – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ( áo khác màu ) tặng hoa đoàn đại biểu dự Đại hội VII Công đoàn tỉnh.

Sau khi đại hội tạm nghỉ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố khóa VII đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Kết quả Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố có 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Ý giữ chức vụ Chủ tịch và đồng chí Lê Tiến Chinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động TP Vũng Tàu gồm 05 đồng chí, đồng chí Lê Tiến Chinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Thành công của Đại hội VII Công đoàn thành phố Vũng Tàu là mở đầu cho chặng đường phía trước, dự báo sẽ có nhiều khó khăn và thách thức nhưng toàn thể công đoàn viên và CNVCLĐ thành phố Vũng Tàu nêu cao tinh thần cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước, đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Công đoàn thành phố đã đề ra đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố Vũng Tàu ngày càng lớn mạnh.

                                                                                                                              (Phạm Thị Huế – LĐLĐ TPVT)


Bài viết liên quan