bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khai giảng bồi dưỡng Công tác văn thư, lưu trữ trường học

Thực hiện kế hoạch của UBND Tp. Vũng Tàu về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn, kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ, các lớp theo đề án, chương trình của Trung Ương, của tỉnh đối với cơ quan, đơn vị địa phương năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT tổ chức lớp bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ trường học cho 68 học viên là công chức, viên chức chuyên môn, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ, kế toán kiêm nhiệm tại các trường công lập nhằm cập nhật một số kiến thức, kỹ năng về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, định hình cơ bản được một số nhiệm vụ về chuyển đổi số của đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Đến tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, có sự tham dự của ông Đặng Quang Vinh – Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Vũng Tàu; ông Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR – VT.

Ảnh: Ông Đặng Quang Vinh – Phó Trưởng phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu công bố quyết định thành lập lớp bồi dưỡng công tác văn thư, lưu trữ trường học năm 2023

Phát biểu khai giảng, ông Đặng Quang Vinh – Phó trưởng phòng Nội vụ Tp. Vũng Tàu đã nêu công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, là huyết mạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm các thông tin bằng văn bản kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác văn thư, lưu trữ ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết công việc hằng ngày, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và chủ trương đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, việc chuyển đổi từ công tác văn thư, lưu trữ đối với tài liệu nền giấy sang công tác văn thư, lưu trữ điện tử là vô cùng cấp thiết. Do đó đồng chí đề nghị các học viên tham dự các lớp tập huấn tập trung nghiên cứu, nắm chắc, lĩnh hội đầy đủ nội dung của lớp tập huấn, đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong vòng 03 ngày với các chuyên đề bao gồm: công tác văn thư trong trường học, công tác lưu trữ trong trường học, một số kỹ năng chuyển đổi số công tác văn thư lưu trữ trường học.

Thông qua các lớp bồi dưỡng, các công chức, viên chức chuyên môn và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ trữ tại các cơ quan, tổ chức được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt là văn thư, lưu trữ điện tử để xử lý, giải quyết công việc được giao.

Ngọc Thi

(Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan