bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển nhanh và bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

KHAI GIẢNG BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ VÀ PHI VẬT THỂ, TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÙNG ĐẤT VÀ CON NGƯỜI BÀ RỊA NĂM 2023

Ngày 21/08/2023 tại hội trường C trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT phối hợp với Phòng Nội Vụ TP Bà Rịa tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng phương pháp giáo dục di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, truyền thống lịch sử cách mạng, lịch sử hình thành vùng đất và con người Bà Rịa năm 2023” cho 272 học viên là lãnh đạo và công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị và UBND các phường xã trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Dự lễ khai giảng, có Bà Lê Thị Bích Liên – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tp. Bà Rịa, bà Mã Thị Thu Thảo –Trưởng phòng Nội vụ Tp. Bà Rịa, ông Nguyễn Văn Vượng – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Bà Rịa; Thạc sĩ Trần Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR – VT.

Bà Mã Thị Thu Thảo –Trưởng phòng Nội vụ Tp. Bà Rịa phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Ngọc Thi

Tại lễ khai giảng, bà Mã Thị Thu Thảo Trưởng phòng Nội vụ Tp. Bà Rịa phát biểu: di sản văn hóa là tài sản vô giá, góp phần làm nên bản sắc riêng của từng địa phương; là chất liệu gắn kết cộng đồng, dân tộc; là cơ sở để sáng tạo những giá trị tinh thần mới và giao lưu, hội nhập giữa cộng đồng dân tộc và các quốc gia. Trong di sản văn hóa có di sản văn hóa phi vật thể, điều này có ý nghĩa to lớn trong hành trình phát triển của mỗi địa phương, dân tộc. Trước nguy cơ một số di sản bị mai một, mất đi; có trường hợp bị biến dạng, không giữ được các giá trị nguyên bản, đòi hỏi các nhà hoạt động giáo dục, văn hóa phải tìm cách tháo gỡ, trước tình hình đó, lớp học là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên, học viên và người dân về truyền thống địa phương, giúp mọi người hiểu đầy đủ hơn về nơi họ đã sinh ra, lớn lên và sẽ gắn bó cả cuộc đời … để từ đó họ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào, bồi dưỡng tình yêu thương đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; hình thành ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa, di tích lịch sử của địa phương, giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi thời kì.

Lớp học nhằm bồi dưỡng kiến thức giúp học viên hiểu được những giá trị của di sản góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa Thành phố Bà Rịa ngày càng tốt hơn.

 Ngọc Thi

 (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn BR-VT)


Bài viết liên quan